Pomoc linuxpl.com

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

Strona główna » Poczta » Konfiguracja klientów poczty - porty, adres serwera, przykłady

Konfiguracja klientów poczty - porty, adres serwera, przykłady


Numery portów

Usługa Port Port SSL
SMTP 587 465
POP3 110 995
IMAP 143 993


Uwaga: Nie zalecamy korzystania z portu 25 do usługi SMTP. Port ten jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu. Niemniej jednak wysyłka wiadomości z wykorzystaniem portu 25 jest możliwa na naszych serwerach. Najlepiej od razu skonfigurować klienta pocztowego tak, aby do wysyłki maili wykorzystywał port 587.

 

Adres serwera poczty jest widoczny na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym:

 

Uwagi do konfiguracji programów pocztowych


Nazwa użytkownika i hasło
Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (j.kowalski@nowa-domena.pl). Konto pocztowe musi zostać oczywiście wcześniej utworzone w panelu administracyjnym. Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego. Przykładowo jeśli nasze konto hostingowe ma login lnxpl, to taka też będzie nazwa użytkownika dla tego konta pocztowego.

Wymagana autoryzacja SMTP
Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" lub w Thunderbird w Kontach pocztowych - Poczta wychodząca - w Edycji konta - należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd "550 relay not permitted, authentication required".

Certyfikat SSL jest nieautoryzowany
Usługa pocztowa jest chroniona przez certyfikat, który działa dla wszystkich subdomen, czyli jest wystawiony dla *.linuxpl.com. Dlatego też jeśli podamy jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej mail.nazwadomeny.pl (gdzie nazwadomeny to Twoja domena) pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, iż certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie pasuje do naszej domeny. W związku z tym należy zaakceptować wyjątek bezpieczeństwa lub zainstalować certyfikat. Dlatego też zalecamy użycie adresu serwera, na którym znajduje się nasze konto hostingowe z linuxpl.com w nazwie.

Adres serwera pocztowego z wdrożonym certyfikatem SSL, podany jest na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym.

 

kat Konfiguracja BlueMail (Android/iOS)>
kat Konfiguracja GMail>
kat Konfiguracja iPhone>
kat Konfiguracja Mail (urządzenia Apple)>
kat Konfiguracja Microsoft Outlook>
kat Konfiguracja Microsoft Poczta>
kat Konfiguracja Mozilla Thunderbird>
Czy ten artykuł był pomocny? TAK NIE
Dziękujemy za opinię.
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.