Pomoc linuxpl.com

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

Strona główna » SSH » Własny serwer SVN (subversion)

Własny serwer SVN (subversion)


Poniżej przedstawiamy kroki potrzebne do uruchomienia serwera SVN (system kontroli wersji).
Po zalogowniu na shella wykonujemy komende :

svnadmin create nazwa_repozytorium

Tworzy to nam całą strukturę katalogów repozytorium.
Następnie edytujemy plik konfiguracyjny poleceniem: 

pico nazwa_repozytorium/conf/svnserve.conf

W sekcji [general] mają być odblokowane opcje

anon-access = read
auth-access = write
password-db = passwd
realm = Nazwa repozytoriumAnonimowy użytkownik będzie miał możliwość przeglądania repozytorium , zmian będzie mógł dokonywać tylko zalogowany użytkownik.

Użykowników dodajemy w pliku nazwa_repozytorium/conf/passwd w sekcji [users]
np.

[users]
test = test123

Należy pamiętać aby w plikach konfiguracyjych nie było spacji pomiędzy początkiem lini a słowem , inaczej serwer zgłosi błąd.
Następnym krokiem będzie uruchomienie repozytorium na wolnym porcie ( czy port wolny można sprawdzić komendą telnet np. telnet adres_IP port)

svnserve -d --listen-port=3335 -r ./nazwa_repozytorium/Uruchamia nam proces SVN na porcie 3335 z katalogu nazwa_repozytorium

Do repozytorium połączyć możemy się za pomocą komendy svn lub

programu TortoiseSVN
svn://adres_IP:3335

Więcej informacji na stronie http://subversion.tigris.org/ 
 
Pozwolenie na używanie SVN kosztuje 50 zł netto (opłata roczna), obejmuje to maksymalnie 3 repozytoria (3 otwarte porty).

Czy ten artykuł był pomocny? TAK NIE
Dziękujemy za opinię.
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.